1. Thu thập thông tin khách hàng
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ sử dụng trong nội bộ công ty. Việc thu thập thông tin của chúng tôi trên website gồm: họ tên, email, địa chỉ, số điện thoại, diện tích khu đất, mẫu nhà mong muốn xây dựng…
Chúng tôi thu thập thông tin để tư vấn, phản hồi những thông tin mà khách hàng yêu cầu.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi không bán hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên web cho bên thứ ba nào khác. Mục đích thu thập thông tin là để:
– Gửi email phản hồi các câu hỏi của khách hàng đưa ra.
– Gọi điện tư vấn cho khách hàng
– Giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm một cách nhanh nhất.
3. Thời gian lưu trữ thông tin.
Các thông tin cá nhân được chúng tôi lưu trữ cho tới khi có khách hàng gửi yêu cầu về công ty.
4. Cam kết bảo vệ thông tin khách hàng
Thông tin các thành viên và khách hàng được bảo mật tuyệt đối. Thu thập thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập qua email liên hệ dịch vụ gủi về hộp thư [email protected] hoặc hotline 0949992666. Việc thu thập thông tin chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng. Chúng tôi cam kết không cố ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nào khác mà không được sự đồng ý của khách hàng.